Zpracování osobních údajů

Společnosti ocellot.eu s.r.o. (dále jen Ocellot) jsou jejími klienty a návštěvníky webu poskytovány osobní údaje. Jejich ochrana je pro nás velmi důležitá, proto vždy osobní údaje zpracováváme v souladu s přislušnými právními předpisy.

Shromažďujeme následující typy vašich údajů:

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli:

Údaje shromažďované třetími stranami:

Informace k heslům:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně společností Ocellot výhradně v elektronické podobě. Zpracování a ukládání dat se uskutečňuje prostřednictvím cloudových služeb, které se fyzicky nachází na území Evropské Unie. Žádné třetí strany nemají přístup k Vašim osobním údajům, pokud to výslovně nevyžaduje zákon.

Podle českého resp. evropského práva jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu 10 let od ukončení vztahu. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje nevratně smazány. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pro zajištění marketingových nebo informačních služeb, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že tyto informace / služby již nechcete dostávat.

Pokud se domníváte, že jakékoliv Vaše námi zpracovávané osobní údaje nejsou správné nebo úplné nebo si přejete vznést námitku na to, jak jsme zpracovali vaše osobní údaje, můžete požádat o jejich náhled, opravu nebo smazání. Kontaktujte nás prostřednictvím emailu johan@ocellot.eu či prostřednictvím naší datové schránky. Odpovíme do Náš pověřený pracovník se následně bude zabývat Vaší námitkou a bude s Vámi spolupracovat pro její vyřešení.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme informovat.